Yüz Mimik Çizgilerinin Onarımı

Mimik çizgilerinin en sık oluştuğu bölgeler kaz ayakları olarak da bilinen göz çevresi kaş arasında kaş çatmaya bağlı çizgiler ve alında kaş kaldırma ile oluşan yatay çizgiler. Ağız büzüldüğü zaman dudak çevresinde oluşan çizgiler ve boyunda meydana gelen dikey bantlar da mimik çizgilerindendir. Mimik çizgilerinin tedavisinde tek seçenek botulinium toksin uygulamasıdır.

Botoks bakterilerden elde edilir, toz halinde, soğuk zincirle taşınarak gelir, sulandırılarak kullanılır. Çok minik dozlarda kullanılır. Dolayısı ile botoksun yüzü şişirici bir etkisi yoktur. Botoks sadece kasların oynamasına engel olur, yani botoksun yüzü geren bir etkisi de yoktur. Botoks dozunda ve kişiye uygun şekilde kullanıldığında sihirli sonuçlar verebilir. Ancak botoks ifadeyi değiştirebilir. Değişen ifade kaş çatıklığının ortadan kalkması ise olumlu bir değişiklik olarak algılanır. Dinlenmiş ve rahatlamış bir görünüme ulaşılır. Botoks yapılırken iğne ağrısından ziyade ilaca bağlı anlık şiddetli bir yanma hissedilir ama bu tahammül edilemeyecek bir durum değildir, herhangi bir anestezi gerektirmez.

Diş Eti Gülüş Onarımı

Gülerken üst diş ve diş etlerinin fazla görünmesi rahatsız ettiğinde, gülümserken ağzı kapatma isteği duyulduğunda cerrahi operasyon gerektirmeyen basit çözümü botox sağlar.
İdeal bir gülümsemede diş etlerinin görünmemesi istenir. Özellikle kadınlarda daha uzun olan üst 2 kesici dişin gülerken daha fazla görünmesi, kişiye fazladan bir çekicilik katar.
Kişi gülümsediğinde diş etleri 2 mm ve üzerinde görünüyorsa çoğunlukla diş etleriyle gülümseme söz konusudur. Bu durum gülümsemenin ahengini ciddi olarak bozar. Gülme sırasında diş eti gülüş onarımı yapmak isteyen kişilerde, burun kanadı ve dudak üst kısmını ‘levator labii superioris alaque nasi’ adlı bir çift kas çekmektedir. Bu kasın fazla aktif olduğu durumlarda, üst dudak kısalır ve diş eti gülüş şikayeti doğar. Üst dişler de kısa ise, dişetleri daha belirgin olarak izlenir. Bu gülüşün aşırı hareketli üst dudak, yetersiz sürmüş dişler ve dikey yönde normalden fazla gelişen üst çene gibi nedenleri vardır. 

 Burun kanatlarının yan sınırından 3-5 mm yanlara yapılan botoks enjeksiyonu ‘dişetleriyle gülümseme’ sorununuza çare olabilir. Enjeksiyon yapılacak bölgelere uyuşturucu krem sürüldükten sonra 5 dakika süren bir işlemle botoks enjeksiyonu yapılır. İşlem öncesinde ve sonrasında buz tutulabilir. İşlem sonrası çalışma ve günlük hayatın devamında hiçbir kısıtlama bulunmaz. İşin uzmanları tarafından doğru olarak uygulanıldığında şişlik ve morluk görülmeyen bu işlemin sonuçları takip eden birkaç gün içinde başlar. 2 hafta içinde gülüşünüzün daha estetik olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Bu yöntemin kalıcılığını sağlamak için, 4-8 ayda bir tekrarlanması gerekir.
 
Bu yöntem;
 • Cerrahi ve diş tedavisinden çekinen,
• Üst dudağı gülerken fazla yukarı kalkan,
• Çenede kemik deformitesi olmayan,
• Nörolojik bir hastalığı olmayan,
• Hamile veya emzirme durumu olmayan,
• Kanama bozukluğu olmayan 
 
kişilerde uygulanmasında bir sorun teşkil etmez. Gülüş estetiği için uygulanan botoks estetiği yüz anatomisininin iyi bilinmesini gerektirir. Ancak üst çenede aşağıya doğru fazla gelişmesi olan, üst dişleri kısa olan hastalarda cerrahi tedavi seçenekleri mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Dişetiyle gülme şikayeti olan her kişide, bu tekniğin etkili olması doktorun muayenesi ve doğru tanısı ile olur.

Dişleri Aşırı Sıkma Problemi

Diş sıkma, diş gıcırdatma ya da Bruksizm adı verilen rahatsızlığın tedavisi amacı ile çene botoksu yapılır.Diş sıkma rahatsızlığında gece ve gündüz diş sıkma sonucunda hem estetik hem de diş ve çene eklemine ait sıkıntılar oluşur. Estetik olarak bu kişilerde çiğneme kası (masseter kası) aşırı gelişir ve masseter hipertrofisine bağlı kare yüz denilen görünüm olur. Çene botoksu yaptıran kadınlar özellikle çenedeki erkeksi görünümün düzelmesini isterler. Bu tedavilere çene sıkma botoksu, diş gıcırdatma botoksu da denir.

Dişleri aşırı sıkma ve gıcırdatma problemi ne gibi sonuçlar doğurur?

Diş sıkma problemi olan kişilerde; diş ve diş köklerine hatta çene eklemine yoğun bir kuvvet uygulanır. Bu da çene eklemi, şakaklar, boyun ve baş bölgesinde bir takım sorunlar ve ağrılar oluşmasına neden olur.

Geceleri diş gıcırdatma ve diş sıkma dişlere dinmeyen bir basınç, dişlerde aşınma, kırılma, diş protezlerinde ve diş etlerinde harabiyet durumu çene sıkma probleminde sıkça meydana gelir.Dişleri aşırı sıkma probleminde ayrıca çene eklemi rahatsızlıkları, kulak ağrıları görülür.Çene sıkma sonucunda diş, çene eklemi, baş ve boyun ağrıları yanı sıra sabahları halsizlik ve sosyal adaptasyon güçlüğü görülür.Bunların tedavisi için Çene botoksu denilen tedavi uygulanır.

Çene botoksu öncesi sonrası karşılaştırıldığında bu erkeksi görünümün azaldığı, çiğneme kası hacminin azaldığı görülmektedir. Çene botoksu yaptıranlar birkaç seansın sonunda çiğneme kasının hacmindeki azalmayı, çenenin köşeli görünümünde düzelmeyi hemen fark edilebilir.Çene botoksu kullanılan diğer tıbbi sorun da diş sıkma botoksu  problemidir. Diş sıkma dişte, çenede, boyunda ağrı oluşmasına neden olur. Bu ağrının sebebi gün boyu ve gece boyu dişler üzerine devamlı bir yük binmesidir.

 Çene botoksu nasıl yapılır?

Diş sıkma botoksu 5-10 dakika süren ağrı hissedilmeyen bir uygulamadır. Diş sıkma botoksları arasında genel olarak 3’er ay olmasını ve 3 seansolarak uygulanmasını tavsiye ederiz. Her seans masseter kasını zayıflatarak diş sıkmanın dişler ve çene eklemine verdiği zararı biraz daha azaltır. Diş sıkma tedavisi botoksu yapılırken her bir kasa kaç ünite botoks yapıldığı, yapılma yeri ve seans aralıkları hastaya özel belirlenir. Yüksek doz diş sıkma botoksu uygulamalarında yemek yemede güçsüzlük sorun yaşanabilir. Bu sebepten uzman kişilerin ellerinde yapılması gereken özellikli ve önemli bir uygulamadır.

Aşırı Terleme Problemi

Terleme vücut ısısının ayarlanması için sıcak soğuk havalarda gerekli bir mekanizmadır. Gün içindeki aktivitelere vücudumuz terleyerek tepki verir. Fizyolojik terleme ihtiyacı dışında gelişen ve günlük hayatımızı önemli ölçüde etkileyen aşırı terleme durumuna "hiperhidroz" adı verilir. Bu durum ter bezlerinin aşırı çalışmasından kaynaklanır. Bu problem kişinin tüm sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyebilir.

Aşırı terlemenin tedavisi için;

En sık kullanılan tedavilerden biri Botox uygulamasıdır. Aşırı terlemenin tedavisinde Botox kullanımı memnun edici sonuçlar vermektedir. Özellikle koltuk altı, el ve ayak terlemeleri için uygulanmakla birlikte vücutta terleme olan her noktaya uygulanabilmektedir.

Öncelikle terlemenin yoğun olduğu bölgeleri belirlemek amacıyla test uygulanır.  Daha sonra uygulamanın yapılacağı bölge lokal anestezik bir kremle uyuşturulur. Son derece ince iğneler yardımıyla derinin 1mm altına Botox uygulaması yapılır. İşlem yaklaşık 30 dakika kadar sürer.

Botoks’un terlemeyi önleyici etkisi nereden gelir?

Botox’un terlemeyi önleyici etkisi, terlemede rolü olan sinirlere etki ederek ter bezlerinden ter üretimini  önlemesinden oluşur. Uygulamadan sonra etki birkaç gün içinde ortaya çıkar ve 6-10 ay kadar devam eder.